قیمت کولر گازی جنرال مدل لبخندی

کولر گازی جنرال طرح لبخند

 

 

* کلیه قیمت ها با نصب رایگان و 5 سال گارانتی شرکتی معتبر میباشد *

کولر گازی جنرال مدل لبخندیآمپرمصرف انرژینوع گازمتراژ لولهگارانتینصبقیمت به ریال
کولر گازی جنرال 9 هزار3.5BR223.55 سال شرکتیرایــــــــــــگان38500000
کولر گازی جنرال 12 هزار5.5BR223.55 سال شرکتیرایــــــــــــگان44500000
کولر گازی جنرال 18 هزار7.5BR223.75 سال شرکتیرایــــــــــــگان56500000
کولر گازی جنرال 24 هزار9.5BR22
55 سال شرکتیرایــــــــــــگان66500000
کولر گازی جنرال 30 هزار11.5BR2255 سال شرکتیرایــــــــــــگان78500000
کولر گازی جنرال 36 هزار14.5BR2255 سال شرکتیرایــــــــــــگان99500000
کولر گازی جنرال 36 هزار ایستاده تک فاز14.5BR2255 سال شرکتیرایــــــــــــگانموجود نیست
لطفا تماس بگیرید
کولر گازی جنرال 48 هزار ایستاده سه فاز16.5BR225
3 سال شرکتیرایــــــــــــگانموجود نیست
لطفا تماس بگیرید
کولر گازی جنرال 60 هزار ایستاده سه فاز17.5BR2253 سال شرکتیرایــــــــــــگان178500000

General Cooler Shkar

کولر گازی جنرال شکار مدل لبخندی

021-77735804

021-77735812

021-77735827

به این مقاله و یا محصول چند ستاره می دهید
[امتیازاز مجموع: 4]