قیمت کولر گازی جنرال مدل لبخندی

کولر گازی جنرال طرح لبخند

 

 

* کلیه قیمت ها با نصب رایگان و 5 سال گارانتی شرکتی معتبر میباشد *

کولر گازی جنرال مدل لبخندیآمپرمصرف انرژینوع گازمتراژ لولهگارانتینصبقیمت به ریال
کولر گازی جنرال 9 هزار3.5BR223.55 سال شرکتیرایــــــــــــگان15200000
کولر گازی جنرال 12 هزار5.5BR223.55 سال شرکتیرایــــــــــــگان17200000
کولر گازی جنرال 18 هزار7.5BR223.75 سال شرکتیرایــــــــــــگان19500000
کولر گازی جنرال 24 هزار9.5BR22
55 سال شرکتیرایــــــــــــگان25500000
کولر گازی جنرال 30 هزار11.5BR2255 سال شرکتیرایــــــــــــگان28800000
کولر گازی جنرال 36 هزار14.5BR2255 سال شرکتیرایــــــــــــگان37500000
کولر گازی جنرال 36 هزار ایستاده تک فاز14.5BR2255 سال شرکتیرایــــــــــــگان39500000
کولر گازی جنرال 48 هزار ایستاده سه فاز16.5BR225
3 سال شرکتیرایــــــــــــگان56500000
کولر گازی جنرال 60 هزار ایستاده سه فاز17.5BR2253 سال شرکتیرایــــــــــــگان59500000

General Cooler Shkar

کولر گازی جنرال شکار مدل لبخندی

021-77735804

021-77735812

021-77735827