کولر گازی کم مصرف جنرال کاشیو

گاز R410 مصرف انرژی A واقعی به شرط اصلی

نصــــــب رایــــــــــگان ســـــــراســــــر کشــــــور و 5 ســــــــــال گارانتی شــــــــــرکتــــی معتــــــبر ( اصلی )

جنرال کولر

به این مقاله و یا محصول چند ستاره می دهید
[امتیازاز مجموع: 5]