قیمت کولر گازی کم مصرف 9000

کولر گازی کم مصرف 

مصرف انرژی A

گاز R410

قیمت کولر گازی کم مصرف 9000

نمایندگی فروش کولر های کم مصرف

کولر گازی جنرال

قیمت کولر گازی جنرال کم مصرف 9000 مدل آر تی سی 

Cooler General RTC

نصـــــــــــــــب رایــــــــــــــــگان ســـــــــــراســــــــــــر کشور

5 سال گارانتی معتبر شرکتی و ضمانت نامه کتبی

کانال تلگرام کولر گازی جنرال

قیمت = 33500000 ریال

GAZ410 گاز R410 مصرف انرژی A

General-RTC

کولر گازی کم مصرف

کولر گازی کم مصرف

فروش ویژه کولر های کم مصرف جنرال

مرکز پخش کولر گازی کم مصرف

مصرف انرژی A

نــــــــــــــــصب رایــــــــــــــــــــــــــــــــگان ســـراســـر کشـــــــــــــــور

کانال تلگرام کولر گازی جنرال

* کولر گازی جنرال 9000 گاز R410A گارانتی 5 سال شرکتی معتبر قیمت = 32500000 ریال

کولر گازی جنرال 12000 گاز R410A گارانتی 5 سال شرکتی معتبر قیمت = 36500000 ریال

کولر گازی جنرال 18000 گاز R410A گارانتی 5 سال شرکتی معتبر قیمت = 47500000 ریال

کولر گازی جنرال 24000 گاز R410A گارانتی 5 سال شرکتی معتبر قیمت = 53500000 ریال

کولر گازی جنرال 30000 گاز R410A گارانتی 5 سال شرکتی معتبر قیمت = 68500000 ریال

کولر گازی جنرال 36000 گاز R410A گارانتی 5 سال شرکتی معتبر قیمت = 93500000 ریال

021-77735804

021-77735812

021-77735827

کولر جنرال ZH قیمت 9000

کولر جنرال ZH

قیمت نمایندگی مرکزی کولر گازی جنرال ZH زد اچ 9000

Cooler General ZH 9000 BTU GNR-9GF

GAZ410

گــــــــــــاز R410A

مصـــــــــــــرف انــــــــــــــرژی A

بـــــا نصـــــــــــب رایـــــــــــگان ســــــــــراســـــــــر کشور

5 ســــــــــــال گـــــــــــارانــــتی معتبــــــــر شـــــرکتــــــــــی

قیمت = 35500000 ریــال

مشخصات فنی کولر گازی جنرال ZH زد اچ

 • کاهش در میزان برق مصرفی

 • پرتاب باد چهار جهته

 • فیلتر ویتامین C

 • کندانسور رادیاتور طلایی

 • سیستم Turbo

 • سیستم Auto Restart

 • لوله و کابل فابریک رایگان

 • محصول کارخانه جنرال کوول هیت General Cool-Heat

 • گاز مبرد R410A

 • مصرف انرژی A

 • سرمایش و گرمایس

 • پرتاب باد سه حالت کم | متوسط | زیاد


  شکار الکترونیک ایرانیان