کولر گازی جنرال 24000 کاشیو کم مصرف

کولر گازی جنرال 24000 کاشیو کم مصرف

قیمت کولر گازی جنرال کاشیو 24000 کم مصرف گاز R410 مصرف انرژی A

Cooler General Cashi 24000

پنل جدید و بسیار شیک

دارای نمایشگر ال ای دی ( هیدن – مخفی )

پرتاب باد چهار جهته

دارای قفل کودک

با 5 سال گارانتی شرکتی

نصـــــــب رایــــــــــگان ســــــــــــــراســـــــــــــــــــر کشـــــــــــــــــــور

قیمت = 56500000 ريال


#کولر_جنرال #کولر_گازی_جنرال_کاشیو #نمایندگی_جنرال #قیمت_کولرگازي_جنرال #لیست_قیمت_جنرال_کاشیو

کولر گازی جنرال 18000 کاشیو کم مصرف

کولر گازی جنرال 18000 کاشیو کم مصرف

قیمت کولر گازی جنرال کاشیو 18000 کم مصرف گاز R410 مصرف انرژی A

Cooler General Cashi 18000

پنل جدید و بسیار شیک

دارای نمایشگر ال ای دی ( هیدن – مخفی )

پرتاب باد چهار جهته

دارای قفل کودک

با 5 سال گارانتی شرکتی

نصـــــــب رایــــــــــگان ســــــــــــــراســـــــــــــــــــر کشـــــــــــــــــــور

قیمت = 53500000 ريال


#کولر_جنرال #کولر_گازی_جنرال_کاشیو #نمایندگی_جنرال #قیمت_کولرگازي_جنرال

کولر گازی جنرال 12000 کاشیو کم مصرف

کولر گازی جنرال 12000 کاشیو کم مصرف

قیمت کولر گازی جنرال کاشیو 12000 کم مصرف گاز R410 مصرف انرژی A

Cooler General Cashi 18000

پنل جدید و بسیار شیک

دارای نمایشگر ال ای دی ( هیدن – مخفی )

پرتاب باد چهار جهته

دارای قفل کودک

با 5 سال گارانتی شرکتی

نصـــــــب رایــــــــــگان ســــــــــــــراســـــــــــــــــــر کشـــــــــــــــــــور

قیمت = 38500000 ريال


#کولر_جنرال #کولر_گازی_جنرال_کاشیو

کولر گازی کم مصرف 9000

کولر گازی کم مصرف 9000

 ***تمامی مدل ها با 5 سال گارانتی شرکتی و نصب رایگان سراسر کشور میباشد***

کولر گازی جنرال مدل ZH با گاز R410 کم مصرف انرژی A قیمت = 27500000 ريال

کولر گازی جنرال مدل CASHIO با گاز R410 کم مصرف انرژی A قیمت = 27000000 ريال

کولر گازی جنرال مدل RTC با گاز R410 کم مصرف انرژی A قیمت = 27000000 ريال

کولر گازی جنرال مدل MAX با گاز R410 کم مصرف انرژی A قیمت = 26500000 ريال

کولر گازی جنرال مدل DGENERAL با گاز R410 کم مصرف انرژی A قیمت = 26500000 ريال

کولر گازی جنرال طرح لبخند با گاز R410 کم مصرف انرژی A قیمت = 27500000 ريال

تلفن تماس : 

021-77735804

021-77735812

021-77735827

021-77740824