کولر گازی جنرال
مدل
هزار | BTUمصرف ، لیبل انرژینوع گاز تبرید | مبردآمپر برق مصرفیمقدار لوله و کابل فابریکضمانت نامه | گارانتینصـــــــــــــبقیمت به تومان
کولر گازی جنرال ار تی سی RTC9000AR410A3.54 متر5 سال کمپرسور
2 سال پنل و قطعات دیگر
رایــــــگان سراسر کشور3,550,000
کولر گازی جنرال ار تی سی RTC12000AR410A5.54 متر5 سال کمپرسور
2 سال پنل و قطعات دیگر
رایــــــگان سراسر کشور4,150,000
کولر گازی جنرال ار تی سی RTC18000AR410A7.54 متر5 سال کمپرسور
2 سال پنل و قطعات دیگر
رایــــــگان سراسر کشور5,250,000
کولر گازی جنرال ار تی سی RTC24000AR410A9.55 متر5 سال کمپرسور
2 سال پنل و قطعات دیگر
رایــــــگان سراسر کشور6,150,000
کولر گازی جنرال ار تی سی RTC30000AR410A11.55 متر5 سال کمپرسور
2 سال پنل و قطعات دیگر
رایــــــگان سراسر کشور6,850,000
کولر گازی جنرال ار تی سی RTC36000AR410A13.55 متر3 سال کمپرسور
2 سال پنل و قطعات دیگر
رایــــــگان سراسر کشورموجود نیست
کولر گازی جنرال ار تی سی RTC60000BR2215.55 متر3 سال کمپرسور
2 سال پنل و قطعات دیگر
رایــــــگان سراسر کشورموجود نیست

کولر گازی جنرال RTC 

کولر گازي جنرال ار تی سی

قیمت نمایندگی کولر جنرال ار تی سی

کانال تلگرام کولر گازی جنرال 

gneralcooler1

نمایندگی محصولات ار تی سی

کولر گازی ار تی سی

نمایندگی مجاز و مرکزی کولر گازی جنرال