کولر گازی جنرال Cooler General ZH

توجه بفرمایید کولر گازی جنرال zh تا اطلاع ثانویه موجود نمی باشد

کولر گازی جنرالBTUگاز مصرفیمصرف انرژی لوله مسیگارانتی شرکتینصـــبقیمت به ریال
کول گازی جنرال مدل ZH9000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان58500000
کول گازی جنرال مدل ZH12000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان64500000
کول گازی جنرال مدل ZH18000 هزارR410AA3.5 متر5 سالهرایـــگان82500000
کول گازی جنرال مدل ZH24000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان11/3500000
کول گازی جنرال مدل ZH30000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان12/8500000
کول گازی جنرال مدل ZH36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان15/2500000
کول گازی ایستاده جنرال مدل ZH36000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگانتماس بگیرید
کول گازی ایستاده جنرال مدل ZH48000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگانموجود نیست
کول گازی ایستاده جنرال مدل ZH60000 هزارR410AA5 متر5 سالهرایـــگان27/8500000
شماره تماس :

021-77735804
021-77735812
021-77735827

#کولرگازی #کولرگازی_جنرال #کولرگازی #کولر_گازی #کولرگازی_جنرال #نمایندگی_کولرگازی #نمایندگی_کولرگازی_جنرال #جنرال۱۲۰۰۰

#جنرال_زداچ #جنرال_زد_اچ #جنرال_zh #سایت_رسمی_کولرگازی_جنرال #قیمت_کولرگازی #قیمت_کولرگازی_جنرال – قیمت کولر جنرال 9000

cooler general, cooler general zh, general cool heat., General Cooler, GENERAL COOLER ZH, جنرال , جنرال زد اچ, جنرال کولر, جنرال کوول هیت,

زد اچ, شرکت جنرال کولر, فروش کولر گازی, قیمت کولر گازی, قیمت کولر گازی جنرال, کولر general, کولر جنرال, کولر جنرال زد اچ, کولر جنرال کم مصرف,

کولر گازی, کولر گازی general, کولر گازی جنرال, کولر گازی جنرال شکار, کولرگازی, کولرگازی جنرال, لیست قیمت کولر گازی جنرال, مرکز پخش کولر گازی

جنرال, نمایندگی جنرال, نمایندگی جنرال , نمایندگی جنرال تهران, نمایندگی کولر گازی جنرال cooler, cooler general, general, General Cooler,

GENERAL COOLER ZH, General , جنرال کولر, شرکت جنرال, شکار جنرال, قیمت کولر جنرال zh, قیمت کولر گازی, قیمت کولر گازی 30000, قیمت کولر

گازی جنرال, کولر جنرال, کولر جنرال 30000, کولر جنرال , کولر جنرال zh 3000, کولر گازی, کولر گازی 30000, کولر گازی general, کولر گازی جنرال,, کولر گازی جنرال زد اچ, نمایندگی جنرال / قیمت کولر جنرال 9000