فروش ویژه جنرال اصلی

لیست قیمت کولرگازی جنرال

تمامی مدل ها دارای  گارانتی شرکتی معتبر ( اصـــلی )

و خدمات سراسر کشور میباشد.

کلیه محصولات با ضمانت اصل بودن کالا می باشد

لیست قیمت کولرگازی جنرال گلد Gold

به روز رسانی قیمت 1403/03/29

امتیاز رضایت مشتریان
5/5

جنرال گلد مدل پلاتینیوم

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 12000

قیمت = 18/5500000

کولر-گازی-جنرال-گلد-24000-پلاتینیوم-12000-18000-30000-36000-کولرگازی-لیست-اصلی-موتور-سنگین

جنرال گلد مدل پلاتینیوم

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 18000

قیمت = 25/6500000

کولر-گازی-جنرال-گلد-24000-پلاتینیوم-12000-18000-30000-36000-کولرگازی-لیست-اصلی-موتور-سنگین

جنرال گلد مدل پلاتینیوم

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 24000

قیمت = 31/8000000

کولر-گازی-جنرال-گلد-24000-پلاتینیوم-12000-18000-30000-36000-کولرگازی-لیست-اصلی-موتور-سنگین

جنرال گلد مدل اکو

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 38/8500000

کولر-گازی-جنرال-گلد-24000-پلاتینیوم-12000-18000-30000-36000-کولرگازی-لیست-اصلی-موتور-سنگین

جنرال گلد مدل ویتالی

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 43/8000000

کولر-گازی-جنرال-گلد-24000-پلاتینیوم-12000-18000-30000-36000-کولرگازی-لیست-اصلی-موتور-سنگین

لیست قیمت کولرگازی جنرال zh

امتیاز رضایت مشتریان
4.3/5

موجود نمی باشد

مدل کولر گازی

نوع گاز مبرد ( refrigerant )

مصرف انرژی

ظرفیت BTU

قیمت به ریال

تصویر پنل

کولر گازی جنرال ZH زداچ

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 9000

قیمت = 8/1500000

لیست-قیمت-کولرگازی-جنرال-لیست قیمت کولرگازی جنرال

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 12000

قیمت = 10/2500000

لیست-قیمت-کولرگازی-جنرال-لیست قیمت کولرگازی جنرال

کولر گازی جنرال ZH زداچ

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 18000

قیمت = 13/3500000

لیست-قیمت-کولرگازی-جنرال-لیست قیمت کولرگازی جنرال

کولر گازی جنرال ZH زداچ

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 24000

قیمت = 17/5500000

لیست-قیمت-کولرگازی-جنرال-لیست قیمت کولرگازی جنرال

کولر گازی جنرال ZH زداچ

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 22/3500000

لیست-قیمت-کولرگازی-جنرال-لیست قیمت کولرگازی جنرال

کولر گازی جنرال ZH زداچ

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 36000

قیمت = 24/5500000

لیست-قیمت-کولرگازی-جنرال-لیست قیمت کولرگازی جنرال

لیست قیمت کولرگازی جنرال مکس دیجیتال R410

امتیاز رضایت مشتریان
3.5/5

جنرال مکس مدل گلدن فاین

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 12000

قیمت = 12/5500000

کولر-گازی-جنرال-مکس-قیمت-موتور-سنگین-اصلی-شکل-پنل-12000-18000-24000-30000-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال مکس مدل گلدن فاین

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 18000

قیمت = 17/2500000

کولر-گازی-جنرال-مکس-قیمت-موتور-سنگین-اصلی-شکل-پنل-12000-18000-24000-30000-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال مکس مدل گلدن فاین

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 24000

قیمت = 22/8500000

کولر-گازی-جنرال-مکس-قیمت-موتور-سنگین-اصلی-شکل-پنل-12000-18000-24000-30000-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال مکس مدل گلدن فاین

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 24/6500000

کولر-گازی-جنرال-مکس-قیمت-موتور-سنگین-اصلی-شکل-پنل-12000-18000-24000-30000-لیست قیمت کولرگازی جنرال

لیست قیمت کولرگازی جنرال مکس لبخند طلایی R410

امتیاز رضایت مشتریان
3.3/5

موجود نمی باشد

جنرال مکس مدل لبخند طلایی

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 12000

قیمت = 15/5500000

قیمت-کولر-گازی-جنرال-مکس-18000-لبخندی-r410-کم-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال مکس مدل لبخند طلایی

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 18000

قیمت = 22/1500000

قیمت-کولر-گازی-جنرال-مکس-18000-لبخندی-r410-کم-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال مکس مدل لبخند طلایی

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 24000

قیمت = 27/4500000

قیمت-کولر-گازی-جنرال-مکس-18000-لبخندی-r410-کم-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال مکس مدل لبخند طلایی

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 31/4500000

قیمت-کولر-گازی-جنرال-مکس-18000-لبخندی-r410-کم-لیست قیمت کولرگازی جنرال

لیست قیمت کولر گازی جنرال طرح لبخند استیل R410

امتیاز رضایت مشتریان
3.5/5

جنرال طرح لبخند استیل

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 12000

قیمت = 17/9500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال طرح لبخند استیل

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 18000

قیمت = 21/5500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال طرح لبخند استیل

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 24000

قیمت = 26/2500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال طرح لبخند استیل

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 29/2500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار-لیست قیمت کولرگازی جنرال

لیست قیمت کولر گازی جنرال طرح لبخند شکار R22

امتیاز رضایت مشتریان
3/5

جنرال شکار طرح لبخند

گاز R22

مصرف انرژی B

ظرفیت 12000

قیمت = 12/8500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار-لیست قیمت کولرگازی جنرال

گاز R22

مصرف انرژی B

ظرفیت 18000

قیمت = 17/3500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال شکار طرح لبخند

گاز R22

مصرف انرژی B

ظرفیت 24000

قیمت = 22/1500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال شکار طرح لبخند

گاز R22

مصرف انرژی B

ظرفیت 30000

قیمت = 25/550000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال شکار طرح لبخند

گاز R22

مصرف انرژی B

ظرفیت 36000

قیمت = 28/3500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار-لیست قیمت کولرگازی جنرال

لیست قیمت کولر گازی دیجنرال لبخندی جدید R410

امتیاز رضایت مشتریان
3.4/5

دیجنرال لبخندی جدید

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 12000

قیمت = 11/4500000

کولر-گازی-جنرال-دیجنرال-لیست قیمت کولرگازی جنرال

دیجنرال لبخندی جدید

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 18000

قیمت = 15/8500000

کولر-گازی-جنرال-دیجنرال-لیست قیمت کولرگازی جنرال

دیجنرال لبخندی جدید

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 24000

قیمت = 18/7500000

کولر-گازی-جنرال-دیجنرال-لیست قیمت کولرگازی جنرال

دیجنرال لبخندی جدید

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 22/5500000

کولر-گازی-جنرال-دیجنرال-لیست قیمت کولرگازی جنرال

دیجنرال لبخندی جدید

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 36000

قیمت = 24/3500000

کولر-گازی-جنرال-دیجنرال-لیست قیمت کولرگازی جنرال

لیست قیمت کولر گازی جنرال Cashio کاشیو R410

امتیاز رضایت مشتریان
3.6/5

موجود نمی باشد

جنرال مدل کاشیو Cashio

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 9000

قیمت = 11/1500000

کولر-گازی-جنرال-کاشیو-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال مدل کاشیو Cashio

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 12000

قیمت = 12/9500000

کولر-گازی-جنرال-کاشیو-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال مدل کاشیو Cashio

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 18000

قیمت = 18/3500000

کولر-گازی-جنرال-کاشیو-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال مدل کاشیو Cashio

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 24000

قیمت = 21/8500000

کولر-گازی-جنرال-کاشیو-لیست قیمت کولرگازی جنرال

جنرال مدل کاشیو Cashio

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 24/5500000

کولر-گازی-جنرال-کاشیو-لیست قیمت کولرگازی جنرال

آگهی رایگان               

کولر گازی کم مصرف قیمت مناسب زیر قیمت بازار مرکز پخش بصورت عمده و تکی نمایندگی اصلی و مرکزی لیست قیمت فروش اسپیلت دیواری و ایستاده شرکتی به شرط اصل بودن و گارانتی و ضمانتنامه دار با گاز R410 و R22 مصرف انرژی A و A+ با برد دی سی اینورتر

فروش انواع مدل های کولر گازی 9000 ، 12000 ، 18000 ، 24000 ،30000 ، 36000 ، 42000 ، 48000 و 60000 هزار ایستاده سه فاز و دیواری

 Air conditioner –  COOLER GAS

خدمات : ( روی هر کدام کلیک کنید )

تعمیر کولر گازی

نصب کولر گازی 

شارژ گاز کولر گازی 

سرویس کولر گازی

کولر گازی جنرال – کولر گازی جنرال گلد  – راهنمای خرید کولر گازی