فروش ویژه جنرال اصلی

لیست قیمت کولرگازی جنرال

تمامی مدل ها دارای  گارانتی شرکتی معتبر ( پیشگام سرویس )

و نصب رایگان سراسر کشور میباشد.

کلیه محصولات با ضمانت اصل بودن کالا می باشد

لیست قیمت کولرگازی جنرال گلد Gold

امتیاز رضایت مشتریان
5/5

جنرال گلد مدل پلاتینیوم

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 12000

قیمت = 19/5500000

کولر-گازی-جنرال-گلد-24000-پلاتینیوم-12000-18000-30000-36000-کولرگازی

جنرال گلد مدل پلاتینیوم

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 18000

قیمت = 25/6500000

کولر-گازی-جنرال-گلد-24000-پلاتینیوم-12000-18000-30000-36000-کولرگازی

جنرال گلد مدل پلاتینیوم

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 24000

قیمت = 31/8000000

کولر-گازی-جنرال-گلد-24000-پلاتینیوم-12000-18000-30000-36000-کولرگازی

جنرال گلد مدل اکو

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 38/8500000

کولر-گازی-جنرال-گلد-24000-پلاتینیوم-12000-18000-30000-36000-کولرگازی

جنرال گلد مدل ویتالی

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 43/8000000

کولر-گازی-جنرال-گلد-24000-پلاتینیوم-12000-18000-30000-36000-کولرگازی

لیست قیمت کولرگازی جنرال zh

امتیاز رضایت مشتریان
4.3/5

موجود نمی باشد

مدل کولر گازی

نوع گاز مبرد ( refrigerant )

مصرف انرژی

ظرفیت BTU

قیمت به ریال

تصویر پنل

کولر گازی جنرال ZH زداچ

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 9000

قیمت = 8/1500000

لیست-قیمت-کولرگازی-جنرال

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 12000

قیمت = 10/2500000

لیست-قیمت-کولرگازی-جنرال

کولر گازی جنرال ZH زداچ

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 18000

قیمت = 13/3500000

لیست-قیمت-کولرگازی-جنرال

کولر گازی جنرال ZH زداچ

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 24000

قیمت = 17/5500000

لیست-قیمت-کولرگازی-جنرال

کولر گازی جنرال ZH زداچ

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 22/3500000

لیست-قیمت-کولرگازی-جنرال

کولر گازی جنرال ZH زداچ

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 36000

قیمت = 24/5500000

لیست-قیمت-کولرگازی-جنرال

لیست قیمت کولرگازی جنرال مکس دیجیتال R410

امتیاز رضایت مشتریان
3.5/5

جنرال مکس مدل گلدن فاین

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 12000

قیمت = 12/5500000

کولر-گازی-جنرال-مکس

جنرال مکس مدل گلدن فاین

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 18000

قیمت = 17/2500000

کولر-گازی-جنرال-مکس

جنرال مکس مدل گلدن فاین

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 24000

قیمت = 22/8500000

کولر-گازی-جنرال-مکس

جنرال مکس مدل گلدن فاین

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 24/6500000

کولر-گازی-جنرال-مکس

لیست قیمت کولرگازی جنرال مکس لبخند طلایی R410

امتیاز رضایت مشتریان
3.3/5

موجود نمی باشد

جنرال مکس مدل لبخند طلایی

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 12000

قیمت = 15/5500000

قیمت-کولر-گازی-جنرال-مکس-18000-لبخندی-r410-کم

جنرال مکس مدل لبخند طلایی

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 18000

قیمت = 22/1500000

قیمت-کولر-گازی-جنرال-مکس-18000-لبخندی-r410-کم

جنرال مکس مدل لبخند طلایی

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 24000

قیمت = 27/4500000

قیمت-کولر-گازی-جنرال-مکس-18000-لبخندی-r410-کم

جنرال مکس مدل لبخند طلایی

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 31/4500000

قیمت-کولر-گازی-جنرال-مکس-18000-لبخندی-r410-کم

لیست قیمت کولر گازی جنرال طرح لبخند استیل R410

امتیاز رضایت مشتریان
3.5/5

جنرال طرح لبخند استیل

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 12000

قیمت = 17/9500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار

جنرال طرح لبخند استیل

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 18000

قیمت = 21/5500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار

جنرال طرح لبخند استیل

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 24000

قیمت = 26/2500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار

جنرال طرح لبخند استیل

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 29/2500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار

لیست قیمت کولر گازی جنرال طرح لبخند شکار R22

امتیاز رضایت مشتریان
3/5

جنرال شکار طرح لبخند

گاز R22

مصرف انرژی B

ظرفیت 12000

قیمت = 12/8500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار

گاز R22

مصرف انرژی B

ظرفیت 18000

قیمت = 17/3500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار

جنرال شکار طرح لبخند

گاز R22

مصرف انرژی B

ظرفیت 24000

قیمت = 22/1500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار

جنرال شکار طرح لبخند

گاز R22

مصرف انرژی B

ظرفیت 30000

قیمت = 25/550000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار

جنرال شکار طرح لبخند

گاز R22

مصرف انرژی B

ظرفیت 36000

قیمت = 28/3500000

مشخصات-فنی-کولر-گازی-جنرال-لبخندی-شکار

لیست قیمت کولر گازی دیجنرال لبخندی جدید R410

امتیاز رضایت مشتریان
3.4/5

دیجنرال لبخندی جدید

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 12000

قیمت = 11/4500000

کولر-گازی-جنرال-دیجنرال

دیجنرال لبخندی جدید

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 18000

قیمت = 15/8500000

کولر-گازی-جنرال-دیجنرال

دیجنرال لبخندی جدید

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 24000

قیمت = 18/7500000

کولر-گازی-جنرال-دیجنرال

دیجنرال لبخندی جدید

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 22/5500000

کولر-گازی-جنرال-دیجنرال

دیجنرال لبخندی جدید

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 36000

قیمت = 24/3500000

کولر-گازی-جنرال-دیجنرال

لیست قیمت کولر گازی جنرال Cashio کاشیو R410

امتیاز رضایت مشتریان
3.6/5

موجود نمی باشد

جنرال مدل کاشیو Cashio

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 9000

قیمت = 11/1500000

کولر-گازی-جنرال-کاشیو

جنرال مدل کاشیو Cashio

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 12000

قیمت = 12/9500000

کولر-گازی-جنرال-کاشیو

جنرال مدل کاشیو Cashio

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 18000

قیمت = 18/3500000

کولر-گازی-جنرال-کاشیو

جنرال مدل کاشیو Cashio

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 24000

قیمت = 21/8500000

کولر-گازی-جنرال-کاشیو

جنرال مدل کاشیو Cashio

گاز R410

مصرف انرژی A

ظرفیت 30000

قیمت = 24/5500000

کولر-گازی-جنرال-کاشیو
#کولرگازی #کولر_گازی #کولر_گازی_جنرال #کولرگازی_جنرال #شکار_جنرال #جنرال_ZH #نمایندگی_جنرال #قیمت_کولرگازی_جنرال #جنرال_لبخندی #جنرال_زد اچ #خرید_کولر_گازی #قیمت_کولرگازی #کولرگازی_اینورتر #کولر_گازی_اینورتر_جنرال #فروش_کولر_گازی #کولر_گازی_کم_مصرف #جنرال_کولر #لیست_قیمت_کولرگازی_جنرال 

 

#کولرگازی #کولر_گازی #کولر_گازی_جنرال #کولرگازی_جنرال #شکار_جنرال #جنرال_ZH #نمایندگی_جنرال #قیمت_کولرگازی_جنرال #جنرال_لبخندی #جنرال_زد اچ #خرید_کولر_گازی #قیمت_کولرگازی #کولرگازی_اینورتر #کولر_گازی_اینورتر_جنرال #فروش_کولر_گازی #کولر_گازی_کم_مصرف #جنرال_کولر #لیست_قیمت_کولرگازی_جنرال #کولرگازی_ایستاده

 cooler, cooler general, cooler general shkar, cooler general zh, cooler inverter general, general, General Cooler, GENERAL COOLER ZH, general shkar, General zh, inverter cooler, shkar general, zh general, اسپیلت, اسپیلت ها, انواع کولر گازی, جنرال cooler, جنرال zh, جنرال زد اچ, جنرال کولر, جنرال لبخندی, جنرال لبخندی استیل, شرکت شکار جنرال, شکار جنرال, قیمت کولر گازی, قیمت کولر گازی جنرال, کولر general, کولر جنرال, کولر جنرال zh, کولر گازی, کولر گازی general, کولر گازی پنجره ای, کولر گازی جنرال, کولر گازی جنرال لبخندی,کولر گازی کم مصرف, کولرگازی, نمایندگی جنرال, نمایندگی مرکزی جنرال
#کولرگازی #کولر_گازی #کولر_گازی_جنرال #کولرگازی_جنرال #شکار_جنرال #جنرال_ZH #نمایندگی_جنرال #قیمت_کولرگازی_جنرال #جنرال_لبخندی #جنرال_زد اچ #خرید_کولر_گازی #قیمت_کولرگازی #کولرگازی_اینورتر #کولر_گازی_اینورتر_جنرال #فروش_کولر_گازی #کولر_گازی_کم_مصرف #جنرال_کولر #لیست_قیمت_کولرگازی_جنرال 

 

#کولرگازی #کولر_گازی #کولر_گازی_جنرال #کولرگازی_جنرال #شکار_جنرال #جنرال_ZH #نمایندگی_جنرال #قیمت_کولرگازی_جنرال #جنرال_لبخندی #جنرال_زد اچ #خرید_کولر_گازی #قیمت_کولرگازی #کولرگازی_اینورتر #کولر_گازی_اینورتر_جنرال #فروش_کولر_گازی #کولر_گازی_کم_مصرف #جنرال_کولر #لیست_قیمت_کولرگازی_جنرال #کولرگازی_ایستاده

 cooler, cooler general, cooler general shkar, cooler general zh, cooler inverter general, general, General Cooler, GENERAL COOLER ZH, general shkar, General zh, inverter cooler, shkar general, zh general, اسپیلت, اسپیلت ها, انواع کولر گازی, جنرال cooler, جنرال zh, جنرال زد اچ, جنرال کولر, جنرال لبخندی, جنرال لبخندی استیل, شرکت شکار جنرال, شکار جنرال, قیمت کولر گازی, قیمت کولر گازی جنرال, کولر general, کولر جنرال, کولر جنرال zh, کولر گازی, کولر گازی general, کولر گازی پنجره ای, کولر گازی جنرال, کولر گازی جنرال لبخندی,کولر گازی کم مصرف, کولرگازی, نمایندگی جنرال, نمایندگی مرکزی جنرال