کولر گازی جنرال طرح لبخند

لیست قیمت نمایندگی کولر گازی جنرال

کولر جنرال طرح لبخند اصلی گاز R410 مصرف انرژی A

کولر گازی جنرال طرح لبخند

قیمت ها با نصب و لوله رایگان سراسر کشور  5 سال گارانتی معتبر شرکتی میباشد

کولر گازی جنرال طرح لبخند 9000 اصلی قیمت = 36500000 ريال

کولر گازی جنرال طرح لبخند 12000 اصلی قیمت = 41500000 ريال

کولر گازی جنرال طرح لبخند 18000 اصلی قیمت = 53500000 ريال

کولر گازی جنرال طرح لبخند 24000 اصلی قیمت = 64500000 ريال

کولر گازی جنرال طرح لبخند 30000 اصلی قیمت = 78500000 ريال

کولر گازی جنرال طرح لبخند 36000 اصلی قیمت = 91500000 ريال

کولر گازی جنرال 60000 شکار اصلی قیمت = 185500000 ريال

تلفن تماس :

021-77735804

021-77735812

021-77735827

021-77740824