کولر گازی جنرال طرح لبخند شکار

کولر گازی جنرال طرح لبخند

  • کارتن نارنجی ( قدیمی ) کارتن قهوه ای ( جدید )

  • دو عدد ریموت کنترل

  • 9000 تا 18000 هزار 3.5 متر لوله و کابل فابریک

  • 24000 تا 60000 هزار 5 متر لوله و کابل فابریک

  • دارای هولوگرام

  • مدل شکار گاز R22 و گاز R410

  • کلمه شکار روی پنل و لبخندی نوشته شده 

  • موتور کمپرسور GMCC

  • پنل سفید

  • دارای نیم قوص استیل به رنگ نقره ای روی پنل

کولر گازی جنرال طرح لبخند شکار – کولر جنرال مدل لبخند