کولر گازي اینورتر جنرال 

Inverter Cooler General ZH 

 گاز R410 دارای بُرد اینورتر مصرف انرژی A+

لیست قیمت نمایندگی مرکزی و مجاز فروش

کولر گازی جنرال زد اچ اینورتر کم مصرف

قیمت مناسب مرکز پخش به سراسر کشور

general cooler Gas Inverter ZH کولر گازي

جنرال اینورتر زد اچ ، و ایستاده …